ความเชี่ยวชาญของ QTelematics ที่มาพร้อมกับดีไซน์และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของเครื่อง GPS ที่ตอบโจทย์ ได้อย่างไร้ที่ติ
                                  เหมาะสมกับทุกสภาพการใช้งานและยานพาหนะทุกประเภทในเอเชีย

                                  QTelematics รุ่น GO7 IVMS ถือเป็นเครื่องมือวัดอันทรงพลังด้วยความแม่นยำในการระบุพิกัด การติดตามGPS ยานพาหนะ
                                  เหมาะสำหรับการใช้งานกับยานพาหนะหลากหลายประเภทรวมทั้งระบบไฮบริด  ติดตั้งง่าย
                                  พร้อมระบบที่เปี่ยมด้วยข้อมูลจากยานพาหนะปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Geotab กว่า 1.2 ล้านเครื่องทั่วโลก!