การเพิ่มประสิทธิภาพของยานพาหนะ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงร่วมไปจนถึงการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง Geotab จะมีรายงานเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยคุณตรวจสอบ และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่พึ่งประสงค์ ทาง GO7 เป็นผู้จัดการข้อมูลของ ยานพาหนะให้สามารถบรรลุจึดประสงค์ ของการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างรวดเร็วโดยการจัดการเส้นทางที่ดีขึ้น แก้ไขพฤติกรรมผู้ขับขี่รวมถึงการเร่งความเร็วรอบเดินเบาและการขับขี่ที่รุนแรงและการบำรุงรักษายานพาหนะ
 
เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ของยานพาหนะ
รายงานการใช้งาน Geotab ช่วยให้คุณเข้าใจการใช้งานยานพาหนะของคุณได้อย่างหลากหลายรวมถึงเวลาสถานที่และประเภทยานพาหนะ รายงานเหล่านี้สามารถใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพย์และทรัพยากร
 
ประเมินและตรวจสอบปัญหาเครื่องยนต์ล่วงหน้า
ด้วยการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องยนต์คุณสามารถตรวจพบปัญหาต่างๆ ได้เร็วและแก้ไขได้ก่อนที่จะส่งผลให้เกิดการซ่อมแซมหรืออุบัติเหตุที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปัญหาระยะแรกๆ รหัสที่มาจากยานพาหนะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เเม่นยำ ทำให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ

การวางแผนการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ
Geotab เข้าใจถึงความสำคัญของการส่งขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจระดับบริการลูกค้าที่ดีที่สุด Marketplace ของเรามีการจัดส่งโซลูชันที่ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงเส้นทางของคุณและให้บริการลูกค้าด้วยเวลาที่คาดว่าจะมาถึงโดยพลการ ดังนั้นคุณสามารถจัดการเส้นทางและผู้ขับขี่รวมถึงยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรของคุณ